fl
Unikalne walory Doliny Rzeki Białej
wartością społeczną i ekonomiczną regionu

GaleriaEdukacjaMagazynwarsztatyporadymediaaktu

biala
 eee eee
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://eeagrants.org

Informacja o projekcie:
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach wraz z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice rozpoczął realizację projektu pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu”.
Projekt jest realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat walorów i unikatowości terenów objętych programem Natura 2000, w tym terenów Doliny Rzeki Białej oraz wytworzenie wśród mieszkańców regionu poczucia współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-społeczno-gospodarczego dla przyszłych pokoleń.

Działania założone w projekcie skierowane są zarówno do mieszkańców, turystów odwiedzających ten region, samorządowców, jak i uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami z trzech województw – małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, którzy odwiedzają Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach oraz rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto”.

Aktualności:
Światowy Dzień Wody – konferencja w Nowym Sączu - relacja
22 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zorganizowano konferencję pt. “Racjonalne korzystanie z wód – podstawą bioróżnorodności i rozwoju gospodarczego na Sądecczyźnie – ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2017”.


Zapraszamy na konferencję pt.: "Racjonalne korzystanie z wód - podstawą bioróżnorodności i rozwoju gospodarczego na Sądecczyźnie", która odbędzie się  22 marca 2017 r. ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2017 r


Ostatni numer magazynu Wieści z Doliny Rzeki Białej
- 28.12.2016
Zapraszamy do lektury IV numeru magazynu Wieści z Doliny Rzeki Białej. W numerze jak zawsze ciekawostki przyrodnicze, przegląd wydarzeń a także wywiady z ciekawymi i inspirującymi ludźmi.Na stronie wykorzystano zdjęcie rzeki Białej
autorstwa pana Marka ZwolenikaUnikalne walory Doliny Rzeki Białej